Vữa xây

Vữa xây

Vữa là hỗn hợp : gồm cát , xi măng và nước . Vữa dùng để kết dính các viên gạch lại với nhau theo cách của người xây để làm các dự án sử dụng gạch

Dụng cụ xây gạch đá

Dụng cụ xây gạch đá

Các dụng cụ cần thiết khi xây gạch hoặc đá

Hướng dẫn lát sàn gạch men (phần 1: chuẩn bị)

Hướng dẫn lát sàn gạch men (phần 1: chuẩn bị)

Nếu quý vị có những nơi có nhiều người đi lại trong nhà, hãy cân nhắc lắp đặt một sàn gạch men, vừa bền vừa dễ lau rửa