Trộn bê tông

Trộn bê tông

Tuỳ theo đòi hỏi về độ bền chắc của từng công việc mà ta chọn mác xi măng , và tuỳ theo từng mác xi măng mà người dùng trộn theo một tỷ lệ nào đó để đạt được yêu cầu

Các nguyên tắc an toàn lao động

Các nguyên tắc an toàn lao động

Sức khoẻ và tính mạng luôn là mối quan tâm lớn của bạn và người thân .Vì vậy yếu tố an toàn phải được xem xét trước khi bạn bắt tay làm môt công việc gì đó

Đổ bê tông

Đổ bê tông

Sàn bê tông rất bền vững, bảo trì ít, làm tăng vẻ đẹp và giá trị căn nhà của bạn. Để làm một cái sân bê tông không đơn giản , nhưng nếu biết cách bạn có thể tự làm được .