Thay thế và lắp đặt ổ cắm điện

Thay thế và lắp đặt ổ cắm điện

Theo đánh giá của Sở phòng cháy chữa cháy TP.HCM, sự cố cháy nổ tại các khu dân cư thời gian qua phần lớn là do chập điện. Việc câu mắc, lắp đặt điện và thiết bị điện bừa