Thời gian đăng: 09-12-2014 15:17 | 1866 lượt xemIn bản tin

Phòng bếp đẹp cho nhà hẹp

Các thiết kế phòng bếp đẹp , diện tích nhỏ nhưng có tính năng sư dụng cao rất phù hợp cho nhà ống của người Việt. Bạn hãy chọn một phòng bếp cho căn nhà của bạn .

Phòng bếp đẹp cho nhà hẹp

 

H1.

 

H2.

 

 H3.

 

 H4.

 

H5.

 

H6.

 

 H7.

 

H8.

 

H9.

 

H10.

 

H11.

 

H12.

 

H13.

 

H14.

 

H15.

 

H16.

 

 H17.

 

H18.

 

H19.

 

H20.

 

H21.

 

H22.

 

H23.

 

H24.

 

H25.

 

H26.

 

H27.

 

H28.

 

H29.

 

H30.

 

H31.

 

H32.

 

H33.

 

H34.

 

H35.

 

 H36.

 

H37.

 

H38.

 

H39.

 

H40.

 

H41.

 

H42.

 

 H43.

 

 

 

 

 

 

Sưu tầm : Theo (houzz)

Biên tập : Mr.T