Thời gian đăng: 05-08-2014 10:50 | 1514 lượt xemIn bản tin

Dụng cụ thi công và hoàn thiện bê tông

Dụng cụ lấy mặt phẳng

Dụng cụ đầm bê tông

Đầm dùi cầm tay

Dụng cụ xoa bề mặt

Dụng cụ lấy góc cạnh

 

Dụng cụ cắt rãnh kiểm soát

dụng cụ làm bóng bề mặt (bay)

Chổi nhựa

Dụng cụ tạo hình bề mặt

 

 

 

 

Sưu tầm : Theo (Sưu tầm)

Biên tập : Mr.T